Salgs- og Leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Laserhobby.dk

Salgs- og leveringsbetingelser Laserhobby.dk CVR nr. 36214716, Gravsholtvej 45, 9310 Vodskov, Danmark. Nærværende betingelser finder anvendelse for alle køb og online-bestillinger af varer Laserhobby’s webshop samt andre køb.

 Kontaktinformationer

Mail: info@laserhobby.dk

Tlf.: 25110553

Web: www.laserhobby.dk

Forretningsadresse: Gravsholtvej 45, 9310 Vodskov, Danmark

1. Prisangivelser

1.1. Alle priser er inkl. moms og offentlige afgifter ved privatkunder.

1.2. Prisen er opgivet i danske kroner.

1.3. Laserhobby.dk forbeholder sig ret at ændre prisliste uden forudgående varsel herom.

2. Betalingsvilkår

2.1. Betaling for online-bestillinger sker via internettet over en sikret linje.

2.2. Kunden kan kun betale med bankoverførelse

2.3. Der tages ikke gebyr ved betaling på www.laserhobby.dk.

2.4. Varen bliver først afsendt ved modtagelse af bankoverførelse

3. Leveringsvilkår

3.1. Laserhobby leverer de bestilte varer inden 4 arbejdsdage efter ordre hvis andet ikke er aftalt

3.2. Levering sker med PostDanmark, der tillægges 49 kr. i fragt.

3.3. Kunden modtager en kvittering med angivelse af den præcise mængde og beløb via e-mail.

4. Reklamation

4.1. Hvis kunden mod forventning skulle være utilfreds med f.eks. levering, produkt, betaling eller andet, så vil Laserhobby gerne kontaktes på info@laserhobby.dk med en nærmere beskrivelse af reklamationens indhold.

4.2. Laserhobby.dk behandler kundens reklamation hurtigst muligt.

5. Ejendomsforbehold

5.1. Laserhobby.dk forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil hele købesummen, med tillæg af påløbne omkostninger, er betalt.

6. Ansvar

6.1. I det omfang, at det er tilladt i henhold til gældende lov, frasiger Laserhobby.dk sig ethvert ansvar for:

a) Leveringstid.

b) driftstab eller andet indirekte tab.

6.2. Laerhobby.dk’s erstatningsansvar er, begrænset for et beløb, der svarer til prisen for de bestilte varer, medmindre dette strider i mod gældende lov.

7. Mangler

7.1. Mangelsindsigelser skal gøres gældende inden 3 måneder fra fakturadatoen.

7.2. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

7.3. Reklamation skal ske skriftligt og senest 10 arbejdsdage efter, at manglen er eller burde være opdaget. Hvis Kunden ikke reklamerer som anført, mister Kunden sine misligholdelsesbeføjelser.

7.4. Kunden kan sende varen varerne eller afleverer dem til Heatlets Laserhobby.dk, Gravshotvej 45, 9310 Vodskov

7.5. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Kunden skal endvidere vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Bemærk! Laserhobby.dk modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

8. Gode råd og tilbud via e-mail

8.1. Hvis Kunden har givet sit udtrykkelige samtykke, vil Laserhobby.dk løbende sende nyheder og tilbud om lignende produkter til den e-mail-adresse, som blev opgivet i forbindelse med ordren.

8.2. Framelding af denne service kan til enhver tid ske til Laserhobby via mail.

9. Persondata

9.1. Laserhobby.dk behandler persondata i overensstemmelse med Laserhobby.dk’s persondatapolitik, som kan findes på www.laserhobby.dk/persondata.

10. Vilkårsændring

10.1. Disse vilkår kan uden varsel ændres af Laserhobby.dk’s med virkning for fremtidige aftaler om levering af varer.

10.2. De til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.laserhobby.dk/betingelser

11. Fortrydelsesret

11.1. Kunden har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

11.2. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor Kunden:

a) har modtaget varen eller en af Kundens angivne tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse

b) får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre og som leveres enkeltvis.

c) får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele

11.3. For at udøve fortrydelsesretten skal Kunden meddele Laserhobby.dk for at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (email).

11.4. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis Kunden sender Kundens meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet jf. pkt. 12.2.

11.5. Hvis Kunden udøver Kundens fortrydelsesret i denne aftale, refunderer Laserhobby.dk alle betalinger modtaget fra Kunden, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Kundens eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som Laserhobby.dk tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Laserhobby.dk har modtaget meddelelse om Kundens beslutning om at fortryde denne aftale. Laserhobby.dk gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som Kunden benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre Kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges Kunden ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

11.6. Kunden kan ikke fortryde købet ved blot at nægte modtagelsen af varen, uden samtidig at give Laserhobby.dk tydelig meddelelse om dette,

11.7. Laserhobby.dk kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil Laserhobby.dk har modtaget varerne retur, eller Kunden har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

11.8. Kunden returnerer varerne eller afleverer dem til Laserhobby.dk, Gravsholtvej 45, 9310 Vodskov uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor Kunden har informeret Laserhobby.dk om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis Kunden returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

11.9. Kunden skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Bemærk at Laserhobby.dk ikke modtager vare sendt pr. efterkrav.

11.10. Kunden skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne

11.11. Kunden hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. Hvis varen er prøvet udover dette, betragtes varen som brugt, hvilket betyder, at kunden ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. For at modtage hele købsbeløbet retur, må kunden ikke taget produktet I brug.

11.12. Kunden bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

11.13. Har Kunden sendt en vare ind til fortrydelse eller reklamation, vil Kunden altid få tilsendt en mail, når Laserhobby.dk har modtaget varen. I mailen får Kunden oplysninger om denvidere proces i forbindelse med behandlingen af Kundens fortrydelse/reklamation.

12. Reklamation/mangler

12.1. Kunden har en 24 måneders reklamationsret. Dette betyder, at kunden enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

12.2. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

12.3. Kunden skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at kunden har opdaget manglen ved varen. Hvis kunden reklamere inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

12.4. Er reklamationen berettiget, refundere Laeserhobby.dk kundens (rimelige) fragtomkostninger. Kunden skal kunne fremvise en kvittering for afsendelsen, således at Heatlets kan tilbagebetale kundens fragtomkostninger.

12.5. Kunden kan sende varen varerne eller afleverer dem til Laserhobby.dk, Gravsholtvej 45, 9310 Vodskov

12.6. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Kunden skal endvidere vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Bemærk! Laserhobby.dk modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

12.7. Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.

13. Klager

13.1. Laserhobby.dk beder alle kunder der finder mangler eller andet, henvende sig kundeservice hurtigst muligt.